Hindu Temple of Wisconsin © 2013  |  All Rights Reserved

Contacts

N4063 W243 Pewaukee Road, Pewaukee, WI 53072, USA              +1.2626951200     

htwbrahmotsav@gmail.com

July 5 Thurs - Kalpavruksha & Adishesha Vahanams

AM - Kalpavruksha - Krishna Alankar
AM - Vainateya Ishti – For seeking children
AM - Shesha Vahan - Paravasu Deva Alankar

8:30 am Suprabhatam
9:00 am Nitya Aradhana – in Sannidhis
9:00 am Yagasala Poojas
        Shanti Patam - Srimannarayana Upanishath Patham
        Vishwaksena Pooja, Punyaavachanam, Chathustha
        Aradhana (Dhwara, Thora, Dhwaja and Khumbha
        Aradhana), Moola Mantra Homam(Yagasala)
10:30 am Vainateya Ishti – For seeking children
11:30 am Purnahuthi, Bali Haranam
11:45 am KALPAVRUKSHA VAHANA PROCESSION
          Alankar: Krishna
12:15 pm Theertha Goshthi & Prasadam
5:00 pm Vishnusahasranama Parayanam
5.30 pm Yagashala Poojas
6.30 pm – 7.15 pm Veda Parayanam
7:15 pm ADI SESHA VAHANA PROCESSION
        Alankar: Paravasu Deva Alankar
8:00 pm Aarthi & Prasad
8:00 pm "VANDE VISHNUM" - A musical tribute by Srividya Yagnaraman School of music

Brahmotsav  Program  July 5 2018 - Day 2